ALIANCIA 500 BYTOV

Obytná časť 500 bytov predstavuje najstaršiu sídliskovú časť v Bratislave. Administratívne je súčasťou bratislavskej mestskej časti Ružinov. S výstavbou tohto obytného súboru sa začalo v povojnových 50-tych rokoch 20. storočia, v čase intenzívneho sťahovania sa ľudí z celého Slovenska do Bratislavy. Keďže o bývanie v Bratislave bola v tom čase núdza, aj záujem o novopostavené byty bol veľký, najmä zo strany mladých rodín. Dnešná podoba obytnej časti 500 bytov sa líši od iných sídliskových plôch Bratislavy a dá sa povedať, že aj ďalších miest Slovenska. Charakteristické tehlové, trojposchodové stavby vytvárajú samostatnú kolóniu domov, ktorá bola pôvodne vymedzená ulicami Revúcka, Velehradská, Pavlovova, Súťažná, Azovská, Svätoplukova a časť Budovateľskej. Priestorová blízkosť a rezidenčná jednota obytných domov vytvára z obytnej časti aj sociálne jednotný priestor, ktorý je charakteristický iným typom komunikácie medzi jej obyvateľmi, ako aj možnosťami pre miestny rozvoj.

V súčasnosti Bratislava a jej mestské časti zažíva výrazné zmeny svojho urbánneho dizajnu. Na úrovni sídlisk a obytných častí dochádza ku generačnej výmene obyvateľov, príchodu nových obyvateľov, rovnako k zmene fyzickej a vizuálnej podoby rôznych častí mesta. To všetko má dopad aj na tie miesta, v ktorých ľudia bývajú a trávia svoj čas – pracovný, rodinný, osobný. V súvislosti s týmito procesmi sa javí ako dôležité zachytiť vrstvy toho, čo vytvára identitu miesta a lokality, vypozorovať prvky miestnej kultúry v minulosti a prítomnosti. Zároveň pomenovať potreby a predstavy obyvateľov s cieľom tvorby dobrého miesta pre život. Fyzická a vizuálna jednota priestoru 500 bytov má všetky predpoklady pre posilňovanie pozitívneho postoja k tejto obytnej časti jednak zo strany svojich obyvateľov ako aj tých, ktorí rôznym sposobom z tejto lokality ťažia (podnikatelia, umelci).

Aj z toho dôvodu vznikla iniciatíva jej niekoľkých obyvateľov podniknúť také kroky, ktoré povedú kdlhodobému a najmä udržateľnému rozvoju 500 bytov. Keďže oni sami považujú 500 bytov za miesto dobré pre život, ich iniciatíva si kladie za cieľ smerovať k posilňovaniu miestneho spoločenstva/komunity, podpore vzájomnej spolupráce a dôvery a vytváraniu podmienok pre organizovanie spoločných aktivít a spoznávanie sa. V súčastnosti členovia aliancie sú: Mirka Bobáková – sociologička, Matúš Vallo a Oliver Sadovský - OZ Mestské zásahy, Lukáš Kordík – architektonický ateliér GutGut, Ján Buocik – zástupca starostu m.č. Ružinov, Ivo Nesrovnal – mestský poslanec a vicežupan Bratislavskej župy.