Bratislová

Diskusná séria „Bratislová“ umožňuje vznik platformy na nutnú diskusiu o problémoch a fenoménoch Bratislavy. „Bratislová“ je aktivitou občianskeho združenia My sme mesto, ktoré sa dlhodobo usiluje o vznik dialógu o verejnom priestore, ale aj o ďalších aspektoch, ktoré hlavné mesto formujú.

Cieľom diskusnej série je vytvárať priestor na potrebnú interakciu medzi odborníkmi, obyvateľmi a vedením mesta ako aj vytvárať možnosť na výmenu názorov a vzdelávanie verejnosti.

 

 

Každý diel diskusie má svojich hostí a tému, tá môže byť aktuálna alebo môže mapovať dlhodobejší Bratislavský fenomén.