Prelet

Situácia na zástavke a konečnej autobusov pod Novým Mostom v Bratislave je z hľadiska kvality prostredia dlhodobo zlá. Ľudia čakajú na svoj spoj v absolútne nevhodnom priestore a pokladáme za neslušnosť, že mesto Bratislava necháva svojich občanov a platičov daní fungovať v takomto neadekvátnom prostredí. Vlastnosti tohto miesta priamo ovplyvňujú náladu a správanie sa svojich užívateľov. V minulosti sa tu odohralo viacero výtržností a konfliktov. Pre nás sa zástavka stáva akýmsi laboratóriom, miestom na ktorom si môžme nielen vyskúšať rôzne stratégie obnovy verejného priestoru, ale aj sa pokúsiť reálne vylepšiť danú situáciu.  V roku 2011 to bola rýchla intervencia v podobe projektu “Zelené námestie”, v roku 2013 sme s projektom pokračovali a to riešením jedného so základných problémov tohto miesta – osvetlenia.

 

Účasť dobrovoľníkov

Osvetlenie daného priestoru je jedným z najvážnejších problémov zastávky. Rozhodli sme sa vytvoriť svietidlo, ktoré by sa stalo, okrem toho že by plnilo svoju praktickú funkciu, momentom spájania aktívnych občanov s vlastným mestom. Vytvorili sme tienidlo, ktoré dáva možnosť zapojiť dobrovoľníkov do procesu výroby svietidla. Ich úloha bola jednoduchá ale veľmi dôležitá pre finálny vzhľad svietidla: namotať na tieniacu časť piatich tienidiel vyše 4000 metrov bielej pásky používanej na balenie balíkov. Celé akcia sa odohrala pred očami verejnosti na historickom námestí hneď vedľa mosta.