rozšírenie chodníka na židovskej ulici

Problém Staromestskej a Židovskej ulice pretrváva a diskusia na túto tému je stále živá. Globálne riešenie tohto problému určite nie je na dosah a vyžaduje ďalšiu časovo náročnú prípravu. My sme sa chceli zaoberať blízkou budúcnosťou a skúsili sme naším návrhom jednoducho vyriešiť hlavný problém Židovskej ulice – konflikt peších a áut. Húfy turistov hľadajúcich hrad, alebo zrýchlení študenti medzi dvoma dôležitými autobusovými zástavkami predierajúci sa medzi autá, sú tu dennou realitou.

Navrhujme preto rozšíriť chodník nad Staromestskú ulicu jednoduchou oceľovou konštrukciou vykonzolovanou a  kotvenou do pôvodného múru so šírkou 2m. Konštrukcia je delená na polia 2m dlhé pozostávajúce z nosných priečnych profilov a stužujúcich pozĺžnych. Prekrytie pozostáva z drevených fošní.

Výplň zábradlia pozostáva z graficky perforovaného plechu zlatistej farby. Nasvetlenie lávky aj zábradlia je riešené z madla, kde je tiež integrovaný nasvetlený text.