Šobov SPOLU 2012

 

Festival „Spolu Šobov“ je udalosť, ktorá má za cieľ vytvoriť zo zanedbávaného a pre bielu majoritu na pohľad nebezpečného priestoru pred rómskymi bytovými domami v mestskej časti Banskej Štiavnice Šobov klasický festivalový priestor, nesúci jasné znaky otvorenosti, bezpečnosti a atraktívnosti aj pre inú komunitu. Festival vytvára možnosť na priateľské stretnutie a spontánnu interakciu oboch skupín (majoritny aj rómskej minority).

Za najdôležitejší výsledok považujeme vzájomné stretnutie sa ľudí z oboch komunít a prekonanie psychologických bariér na oboch stranách.

Prvý ročník festivalu sa  odohral v roku 2010 a išlo o jednodňový event s koncertom dvoch skupín  - nerómskej skupiny Para a rómskej skupiny Romano Ilo.  Vystúpenie prebiehalo priamo na priestranstve pred bytovými domami. Medzi vystúpeniemi skupín prebehol futbalový zápas skupina Para proti mužstvu Výber Šobova. Akcii predchádzalo spoločné upratanie verejného priestranstva. Návštevnosť bola približne 200 ľudí.

Druhý ročník sa odohral v mesiaci júl 2011 a išlo o 3 dňový festival. Vystúpili - Billy Barman, Para, Klenovec gypsy band, Sendrejovci, Šobovčatá, Romane Čavore, Everest, Romka, Bez ladu a skladu, Čercheňora, Walter Schnitzelsson, Romano Ilo, Šukar Dživipen. Uskutočnil sa aj futbalový turnaj troch mužstiev a  diskusia na tému "Spolužitie" s Jurajom Kušnierikom. V rámci festivalu bolo vybudované nové pódium a amfiteátrové sedenie, tak isto bolo vynovené futbalové ihrisko.

Rómska komunita v Banskej Štiavnici žije na segregovanom sídlisku Šobov 3,2 km od mesta. Zrýchlovanie vodičov na tomto, podľa ich domienky pre nich nebezpečnom mieste, jasne symbolizuje vzťah majority ku Rómom - je poznačný nedôverou, strachom a nezáujmom. Šobov pre nich symbolizuje miesto odkiaľ prichádzajú "problémy".

Festival Šobov Spolu 2012 predstavuje trojdňové podujatie, ktoré sa bude odohrávať priamo v areáli rómskeho sídliska. Pred začiatkom bude potrebné zabezpečiť kryté pódium, sedenie pre divákov, mobilné WC, predaj občerstvenia, poriadkové hliadky ako aj upraviť lúku na futbalové ihrisko. Do prípravných a realizačných prác budú zapojení priamo obyvatelia sídliska. Na pódiu sa vystriedajú rómske aj nerómske hodobné skupiny, rómsky aj nerómsky hodobno – tanečný folklór, divadelné predstavnia menšinových žánrov. Chceme aby bolo na podujatí čo najviac divákov, preto vystúpia známe hudobné skupiny z oboch komunít ako napríklad Para, Hex alebo Billy Barman a iné,  rómske zoskupenia Senderjovci, Klenovec Gypsy band a iné, Divadlo bez domova, v ktorom účinkujú bezdomovci, ako aj Divadlo z chatrče z rómskej segregovanej osady v Moldave nad Bodvou. V rámci festivalu budú tvorivé dielne pre amatérskych hudobníkov a tanečníkov, ktoré budú viesť profesionálni umelci. V rámci aktivít rúcania bariér sa budú hrať futbalové zápasy medzi rómskymi a nerómskymi účinkujúcimi a divákmi. V komornejšom prostredí komunitného centra budú prebiahať diskusie o spolužití Rómov a nerómov, o kultúre, tolerancii, umení a jeho úlohe v spoločnosti.

Festival sa usiluje "odstigmatizovať " daný priestor vytvorením "neutrálnej" pôdy na ktorej sa umelecké skupiny lepšie spoznávajú. Festival dá priestor a dôvod na to, aby biela komunita toto miesto navštívila a prestala sa báť nielen jeho obyvateľov, ale aj Rómov žijúcich v iných marginalizovaných komunitách..

Komunitné centrum Šukar Dživipen vzniklo na Šobove v Banskej Štiavnici, kde v robotníckych ubytovniach prerobených na sociálne byty žije cca 400 Rómov. Prvoradým cieľom je vzdelávanie a zlepšenie životných podmienok obyvateľov rómskej komunity. Štartovacím projektom bolo otvorenie škôlky, kde v popoludňajších hodinách prebiehajú záujmové krúžky a doučovanie detí. Snahou komunitného centra je aj rozvíjanie umeleckého nadania a talentu u detí i dospelých. Komunitné centrum sa snaží o zlepšenie komunikácie medzi rómskou komunitou a ostatnými obyvateľmi v meste Banská Štiavnica, s presahmi do iných miest a komunít na Slovensku.